„START THE CHANGE! DZIAŁAJ LOKALNIE, ZMIENIAJ GLOBALNIE.”

28 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku zaangażowało się w międzynarodowy projekt edukacyjny mający na celu wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie globalnych współzależności, migracji oraz własnej roli i odpowiedzialności za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Podczas warsztatów będą poruszane tematy globalnych nierówności i ich wpływ na problem migracji, omawiane będą zagadnienia dotyczące uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji oraz mowy nienawiści w kontekście migracyjnym. Uczestnicy będą mieli możliwość kontaktu z osobami z doświadczeniem migracyjnym. Efektem końcowym będzie podjęcie przez chętnych działań lokalnych, które przyczynią się do budowy sprawiedliwego świata i innego spojrzenia na kwestie związane z migracjami, spowodowanymi zarówno przez konflikty zbrojne jak i przyczyny ekonomiczne. Pierwsze spotkanie zatytułowane „Moja (różnorodna) tożsamość” odbyło się dziś tj. 09.04.2018 r. a kolejnych 5 będzie zrealizowanych do końca czerwca. Tematy warsztatów: „Moja wiedza o Celach Zrównoważonego Rozwoju i prawach człowieka”, „Czuję i działam”, „ Podstawowe pojęcia związane z migracjami”, „Stosunek społeczeństwa przyjaznego do uchodźców i uchodźczyń”, „Poznanie osób z doświadczeniem migracyjnym”.
W projekcie bierze udział 14 organizacji partnerskich z 12 krajów Unii Europejskiej. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską a koordynatorem w Polsce jest Amnesty International Polska. II Liceum znalazło się wśród 18 szkół w Polsce, które mają możliwość realizacji przedsięwzięcia. Inicjatorką, koordynatorką i edukatorką projektu jest nauczycielka II LO Agnieszka Skura-Garbaciak.

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO