LEKCJA WOS Z PROKURATOREM

W dniu 10 kwietnia młodzież z klasy IC wraz z wychowawcą panią Magdaleną Więcek, miała okazję uczestniczyć w spotkaniu z panią prokurator Katarzyną Posak z Prokuratury Rejonowej w Radomsku. Na początku pani prokurator opowiedziała nam o częstych problemach młodzieży, takich jak nadużywanie alkoholu, papierosów, czy innych używek i przedstawiła nam jakie są tego skutki i konsekwencje. Zapoznała nas z podstawowym prawem karnym i poszerzyła naszą wiedzę o przykłady z jakimi się spotkała w swojej pracy. Zyskaliśmy wiedzę na temat groźnych sytuacji jakie mogą nas spotkać w codziennym życiu. Pani prokurator podała przykłady jak reagować i postępować w takich sytuacjach. Spotkanie miało charakter otwartej dyskusji i mogliśmy zadawać nurtujące nas pytania. Pani Katarzyna Posak przedstawiła nam także zalety i wady wykonywanego zawodu oraz omówiła trudną drogę kształcenia. Nie zniechęciło nas to jednak w dalszej edukacji w tym kierunku. Spotkanie było ciekawym i interesującym doświadczeniem.
Opracowała: Sara Bojarska IC
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO