ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA

UDZIAŁ W MIEJSKICH OBCHODACH ŚWIĘTA
Tradycyjnie, jak co roku, poczet sztandarowy reprezentował naszą szkołę na miejskich obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja. Po Mszy świętej w kolegiacie pod wezwaniem św. Lamberta uczestnicy obchodów przemaszerowali pod Obelisk upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 Maja, gdzie przedstawiciele władz miasta i powiatu, radomszczańskich szkół, instytucji i organizacji złożyli wiązanki kwiatów.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO