MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO, CZYLI WIELKI POCZĄTEK ...

Drodzy Maturzyści! Życzymy Wam powodzenia, połamania długopisów — z czarnym tuszem, oczywiście (ewentualnie piór z czarnym atramentem) :), skupienia i spokoju.
Będzie dobrze! Podstawa to — MYŚLEĆ POZYTYWNIE! JESZCZE RAZ — POWODZENIA!
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO