NASZEMU LICEUM POWIERZONO OPIEKĘ NAD GROBEM HENRYKA FAJTA

W tym roku przypada 30 rocznica śmierci Henryka Fajta – związanego z Radomskiem kompozytora, pedagoga i nauczyciela, twórcy piosenki „Jędrusiowa dola”. Po wojnie nauczał muzyki oraz śpiewu w radomszczańskich szkołach (Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli i Liceum Pedagogicznego oraz II Liceum Ogólnokształcące) Dla uczczenia rocznicy, absolwenci Liceum dla Wychowawczyń PrzedszkoliLiceum Pedagogicznego w Radomsku zgromadzili środki na odnowienie grobu, w którym spoczywa Henryk Fajt. Uroczystość, podczas której odsłonięto i poświęcono odnowiony nagrobek odbyła się na Starym Cmentarzu w Radomsku.
Grób profesora Henryka Fajta został symbolicznie przekazany pod opiekę uczniom II Liceum Ogólnokształcącego.


 
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO