EGZAMIN Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DELF

Dnia 9 czerwca młodzież II LO oraz PSP nr 7 przystąpiła do egzaminu międzynarodowego z języka francuskiego DELF (Diplôme d’études en langue française) na poziomie A1, A2, B1, B2. Sesja letnia odbyła się w akredytowanym centrum z siedzibą w III LO w Zabrzu. Dyplomy DELF potwierdzają znajomość języka francuskiego i uznawane są na całym świecie. Posiadanie certyfikatu jest świadectwem dodatkowych kwalifikacji i korzystnie wygląda w CV podczas starania się o pracę. Warto zadbać o swoją przyszłość a II LO w Radomsku jest jedyną szkołą w regionie przygotowującą do tego egzaminu. W tym roku p. Manon Cuppens, lektorka języka francuskiego przeprowadziła próbny egzamin dla licealistów i gimnazjalistów. Próba wypadła bardzo dobrze więc czekamy z optymizmem na wyniki w lipcu.
Opracowała: Anna Smendowska
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO