PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

⛹️🤾🤸️🏀️🏐
W środę 20 czerwca, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku odbyło się podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Powiatu Radomszczańskiego.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych, dziewczęta z II LO uplasowały się na II miejscu🥈, natomiast chłopcy z naszego liceum zajęli IV miejsce. Nagrodę w postaci sprzętu sportowego dla naszej szkoły odebrał dyrektor II LO, pan Sławomir Kowalczyk.
Gratulujemy naszym sportowcom i ich nauczycielom!
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO