GORĄCZKA ZŁOTA — PODSUMOWANIE

Gorączka złota PCK to akcja organizowana przez Polski Czerwony Krzyż, której celem jest zbiórka złotych monet o nominałach 1, 2, 5 groszowych. Zebrane podczas akcji fundusze zostaną tym razem przeznaczone na pomoc potrzebującym dzieciom z najuboższych rodzin oraz na przygotowanie wyprawek szkolnych. Jak co roku Radomszczański oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, podsumował tegoroczną akcję „Gorączka złota”.
W konkursie na „Największego zbieracza złota”, II LO zajęło pierwsze miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych. W wyniku zbiórek w placówkach oświatowych udało się pozyskać 6 764,39zł, a podczas kwesty ulicznej kolejne 547,35 zł co dało łączną kwotę 7 311,74 zł. W akcji wzięły udział także Poczta Polska Radomsko, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Bursa Szkolna.
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO