DO BYŁYCH, OBECNYCH I PRZYSZŁYCH UCZNIÓW II LO…

Wyniki tegorocznej matury ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną jednoznacznie świadczą, że nasza szkoła uzyskała z większości przedmiotów lepsze wyniki od średnich w powiecie, w okręgu łódzkim i średnich krajowych (patrz diagram poniżej).
Diagram przedstawia wyniki egzaminów pisemnych absolwentów II LO z przedmiotów obowiązkowych i z przedmiotów dodatkowych na tle średnich powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
GIMNAZJALISTO — Masz problem z wyborem najskuteczniejszego profilu biologiczno-chemicznego? Przeanalizuj pierwsze „słupki” na poniższym diagramie. Mamy wolne miejsca w klasach o tym profilu. Matura z matematyki i tej rozszerzonej, która tak słabo wypadła w całym kraju — nasi absolwenci nie mieli aż takich z nią problemów. Wolne miejsca czekają na Ciebie w klasie matematyczno-fizycznej! Dołącz do najlepszych!
Zastanów się jeszcze!
43 prac ocenionych zostało na 100% (28 prac z j. angielskiego na PP, 3 z j. angielskiego na PR, 1 z j. niemieckiego na PP, 1 z j. hiszpańskiego na PP, 2 z j. polskiego na PR, 8 prac z matematyki na PP).

Gratulujemy Naszym Absolwentom i życzymy Wam dostania się na wymarzone uczelnie — a Tym, którym nie powiodło się w pierwszym terminie życzymy więcej szczęścia i opanowania na poprawce!!!
PS Pamiętajcie Absolwenci pochwalić się swoim wychowawcom na jakiej uczelni lub w jakiej szkole będziecie kontynuować naukę…
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO