Śp. Pan Profesor Bohdan Szablewski

znicz Daj nam wiarę, że to ma sens,
Że nie trzeba żałować przyjaciół.
Że gdziekolwiek są — dobrze im jest,
Bo są z nami, choć w innej postaci...

("Kolęda dla nieobecnych" — Szymon Mucha)
                   
Z głębokim żalem żegnamy zmarłego śp.
mgr Bohdana Szablewskiego,
wieloletniego nauczyciela matematyki i wychowawcę młodzieży
II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia wraz ze słowami otuchy.

Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie
II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w środę 25 lipca 2018 r. o godzinie 14:00 w Kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski przy ulicy Piastowskiej 45 w Radomsku.
Po Mszy Świętej ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Starym przy ulicy P. Wyszyńskiego 42 w Radomsku.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO