BIEG NA ORIENTACJĘ

W dniu 28 września 2018 r., w miejscowości Podświerk odbyła się VI edycja Biegu na Orientację "Stop uzależnieniom". Patrol naszej szkoły w składzie Bazyli Plewiński II D, Wioletta Bartodziej I D, Tomasz Bracki I D, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zdobyli II miejsce.
Opiekunem patrolu był nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa Bogusław Antczak.
Gratulujemy!
 
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO