KAPSUŁA CZASU

Projekt mający na celu min.:
- Uczczenie 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
- Przekazanie informacji przyszłym pokoleniom o teraźniejszych zainteresowaniach młodzieży, wydarzeniach […] Każda klasa przygotuje swój list na konkretny temat na papierze formatu A3 wraz z przesłaniem dla przyszłych pokoleń. […] W kapsule zostaną również umieszczone symbole miasta i powiatu, współczesna gazeta, pendrive ze stroną szkoły […] Wszystkie przedmioty będą szczelnie zabezpieczone, komisyjnie spakowane i zakopane na dziedzińcu szkolnym. Więcej w dokumencie pod LINKIEM
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO