NASI MISTRZOWIE RECYTACJI I ORTOGRAFII

W ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej odbyły się w MDK w Radomsku konkursy, w których aktywnie uczestniczyli nasi uczniowie, odnosząc liczne sukcesy. Podczas XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki „Zło dobrem zwyciężaj” w Turnieju Wywiedzione ze Słowa
  •   II miejsce zajęła Julia Barańska, ucz. klasy Ie,
  •  III miejsce przypadło Annie Stolarczyk, ucz. klasy If.
Obydwie pierwszoklasistki do konkursu przygotowała p. M. Lempart. W Turnieju Recytatorskim sukces odnieśli uczniowie naszego liceum, którzy swe talenty kształcą w „Scenie Poezji” w MDK – Alicja Soczyńska (II miejsce) oraz Karol Mazurek i Mikołaj Malicki (III miejsce ex aequo).
26.10.2018 odbył się XXI Ogólnopolski Konkurs OrtograficznyMiłość pisze się Jezus”, w którym wzięło udział 95 osób. Do półfinału zakwalifikowano 10 uczestników, w tym 4 uczniów naszej szkoły:
- Emilię Nowak i Erwina Borowca, uczniów kl. Id (opiekun - p. G. Biela),
- Milenę Dąbrowską z kl. II c (opiekun – p. M. Lempart)
- oraz Jakuba Dziubka z kl. IIe (opiekun – p. M. Rudecka).

W gronie laureatów znalazła się - Emilia Nowak, która zajęła IV miejsce.
Gratulujemy sukcesów naszym mistrzom ortografii i zdolnym recytatorom!
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO