II RAJD HISTORYKÓW II LO

Uczniowie klas IIc, IIIc i IIIa wzięli udział w pieszym rajdzie po naszym mieście. Odbył się on w piątek 26. Października 2018r. z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości pod hasłem „Radomsko w odrodzonej Polsce i w okresie okupacji”.
Pierwszy punkt naszego marszu znajdował się przed budynkiem Muzeum Regionalnego, na którego fasadzie znajduje się tablica upamiętniająca nadanie Józefowi Piłsudskiemu tytułu honorowego obywatela miasta Radomska. W tym miejscu wysłuchaliśmy referatów uczniów klasy IIIa o dziejach naszego miasta u progu niepodległości.
Następnie udaliśmy się na plac należący do dawnego zakładu Metalurgii i tam poznaliśmy historię przemysłu radomszczańskiego w okresie międzywojennym. Referat na ten temat przedstawili uczniowie klasy IIc.
Ostatnim punktem naszej wycieczki był pomnik upamiętniający terror okresu okupacji. Znajduje się on na tzw. Kopcu, gdzie Niemcy dokonali dwóch masowych egzekucji radomszczan. Wiadomości na temat nazistowskiego terroru w Radomsku i jego okolicach przedstawili uczniowie klasy IIIc.
Była to ciekawa lekcja historii naszego miasta połączona z wysiłkiem fizycznym, jaki towarzyszy turystyce pieszej. Zmęczeni, ale z nowymi doświadczeniami i wiedzą wróciliśmy do naszej szkoły.
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO