WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI

W dniu 22.11.2018 r. w Jaworznie odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Wierszy i Pieśni o Tematyce Patriotycznej organizowany przez Ligę Obrony Kraju. Naszą szkołę reprezentowali: Alicja Soczyńska If, Weronika Mazur Id, Wiktoria Tąder IIe. W kategorii poezji śpiewanej I miejsce zajęła Alicja Soczyńska,  w kategorii recytacji III miejsce zajęła Alicja Soczyńska, w kategorii poezji śpiewanej III miejsce zajęła Wiktoria Tąder. W kategorii zespołowej II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku zajęło 3 miejsce. Konkurs odbył się pod Patronatem: Posła na Sejm RP Dariusza Starzyckiego, Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer oraz Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silbert. Opiekunem grupy był nauczycie EDB pan Bogusław Antczak. Gratulujemy.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO