Wojewódzki Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS

W dniu 29 listopada Łódzki Oddział Okręgowy PCK po raz czwarty zorganizował wojewódzki konkurs dotyczący tematyki HIV/AIDS pod nazwą „Włączmy się do wspólnego działania – razem przeciw AIDS”, nad którym patronat honorowy objął Marszałek Województwa Łódzkiego, Wojewoda Łódzki oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. W dniu 5 listopada zostały przeprowadzone eliminacje w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, a finał konkursu odbył się 29 listopada w ramach uczczenia Światowego Dnia AIDS. W auli, która została udostępniona przez partnera wydarzenia, Uniwersytet Medyczny  w Łodzi, zmierzyło się 86 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu szczegółowo sprawdzającego wiedzę uczestników na temat HIV/AIDS.
Naszą szkołę w zmaganiach reprezentowali uczniowie wyłonieni w drodze eliminacji szkolnych
- Milena Dąbrowska (IIC)
i
- Michał MielczarekIF),
którzy zdobyli odpowiednio 47 i 45pkt w związku z tym Milena uplasowała się ex aequo na czwartej pozycji.
Gratulujemy tak wysokiego wyniku.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO