Obchody Miesiąca Zdrowia i Bezpieczeństwa

W dniach od 5 października do 20 listopada na terenie szkoły odbywały się Dni Zdrowia i Bezpieczeństwa. Z tej okazji
uczniowie mieli okazję uczestniczyć w szeregu ciekawych zajęć kształtujących nawyki żywieniowe, zdrowy styl życia
oraz bezpieczne zachowanie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu w życiu codziennym. Młodzież klas pierwszych szkoliła się w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, dzięki zorganizowanemu kursowi we współpracy z radomszczańskim PCK, a uczniowie klas trzecich bardzo licznie uczestniczyli w szkolnej akcji honorowego krwiodawstwa.

Oprócz tego we współpracy z fundacją DKMS udało się zorganizować akcję rejestracji do banku dawców szpiku, którą przeprowadzili wolontariusze z klasy IIIB. Została ona poprzedzona wykładem na temat dawstwa szpiku i transplantologii poprowadzonym przez lekarza transplantologa  panią Bernadettę Kołodziejczyk.  

Ponadto uczniowie wzięli udział w spotkaniach ze specjalistami:     
      -Pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, którzy poprowadzili zajęcia na temat cyberprzemocy
      -Na lekcjach wychowania fizycznego odbył się cykl zajęć z crossfitu, dla uczniów klas 1d, 1f i 3d przeprowadzone przez panią Monikę Nowicką.

Przedstawicielem policji na temat konsekwencji prawnych podejmowanych przez młodzież ryzykownych zachowań
          -Pracownikiem radomszczańskiej stacji Sanepid – przeprowadzona została prelekcja, z wykorzystaniem smokolyzera i alkogogli, a dotyczyła dopalaczy i środków odurzających.
     -Dietetykiem  z Centrum Dietetycznego Naturhouse – podczas zajęć uczniowie uczestniczyli w dyskusji na temat diet i zdrowego odżywiania, ale mogli również uzyskać odpowiedzi na wcześniej przygotowane przez nich pytania dotyczące problemów współczesnej młodzieży w zakresie żywienia i suplementacji diety
     -Ponadto zorganizowany został kiermasz zdrowej żywności w ramach projektu edukacyjnego „Pokaż mi swój lunchbox”, podczas którego młodzież klasy IIC, IIIA i IIIC promowała zdrowe i ciekawie przygotowane propozycje na drugie śniadanie w szkole.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO