II LO SZKOŁĄ SUKCESU!

Na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych ogłoszono nowe wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej za lata 2016-2018. Wynika z nich, że II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku jest szkołą sukcesu. Metoda badań polega na tym, by za pomocą statystyki porównać wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów rozpoczynających naukę w danym liceum z wynikami tych samych uczniów na egzaminie maturalnym po trzech latach. Dane opracowane są na podstawie trzech kolejnych roczników.
EWD dla szkół ponadgimnazjalnych liczone jest w czterech obszarach: matematyka, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, język polski, przedmioty humanistyczne.
Dane umieszcza się na wykresie. Im bliżej prawego górnego rogu znajduje się elipsa obrazująca szkołę, tym lepiej dla uczącej się w niej młodzieży.
II Liceum zajmuje w każdym zestawieniu najwyższą pozycję w powiecie. Nasi uczniowie najlepiej w okolicy zdają egzaminy maturalne oraz wyraźnie rozwijają swoje zdolności w murach Liceum Baczyńskiego.
Źródło: www.ewd.edu.pl
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO