IX EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO IM. K. K. BACZYŃSKIEGO

W dniu 14 grudnia 2018 roku o godzinie 9.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się IX edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. K. K. Baczyńskiego. Nad organizacją i przebiegiem Konkursu czuwali: p. Paweł Kapica, p. Joanna Kurpienik, p. Marzanna Lempart i p. Mariola Rudecka oraz uczniowie klasy IA. O stronę techniczną Turnieju Poezji Śpiewanej zadbał Michał Rutkowski z kl. IID, a dokumentowaniem przebiegu imprezy kulturalnej zajęli się uczniowie z klasy IIIC: Filip Nogała, Izabela Soncińska i Piotr Pacholik. Tegoroczna edycja Konkursu wpisuje się w obchody stulecia niepodległości naszego kraju i rozpoczyna projekt edukacyjny pod hasłem "Gorzkie dziedzictwo wolności".
Do przesłuchań zgłosiło się 73 uczestników z klas 7 i 8 szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu radomszczańskiego. Młodzież rywalizowała w Turnieju Recytatorskim i Turnieju Poezji Śpiewanej w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniów oceniało jury w składzie:
- klasy 7 i 8 szkół podstawowych i szkoły gimnazjalne:
- p. Hanna Klekowska — nauczycielka muzyki w PSP nr 9,
- p. Aneta Dziwińska — pracownik MBP,
- p. Jacek Drożdż — redaktor "Dziennika Łódzkiego" i "Co Nowego";
- szkoły ponadgimnazjalne:
- p. Małgorzata Kudyba — doradca metodyczny WODN w Piotrkowie Trybunalskim,
- p. Wioletta Bąk-Kempa — rzecznik Starostwa Powiatowego w Radomsku,
- p. Andrzej Andrysiak — wydawca "Gazety Radomszczańskiej".
Wśród laureatów Konkursu znaleźli się uczniowie Liceum Baczyńskiego. III m. w Turnieju Poezji Śpiewanej zdobyła Wiktoria Tąder z klasy IIE , a nagrodę główną, Grand Prix Konkursu Alicja Soczyńska, uczennica klasy IF.
Alicja okazała się być najlepszą zarówno w Turnieju Recytatorskim, jak i Turnieju Poezji Śpiewanej. Jej dojrzałe wykonanie utworów Baczyńskiego zostało docenione przez wymagające grono jury.
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym dziewczętom i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO