❄️☃️?KONKURS BOŻONARODZENIOWY... ?☃️❄️

... na ozdobę świąteczną i potrawę wigilijną wylosowanych państw unii europejskiej zorganizowany przez Szkolny Klub Europejski II LO w Radomsku.

?LAUREACI ?
W kategorii ozdoba:
I miejsce zajęła klasa II E,
II miejsce klasa II D,
III miejsce I B.
W kategorii potrawa:
Na pierwszym miejscu uplasowała się klasa II E,
na drugim klasa III A,
a na trzecim klasa III F.
Dziękujemy wszystkim uczestniczącym klasom za udział oraz serdecznie gratulujemy laureatom.
WESOŁYCH ŚWIĄT! ??

 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO