WERONIKA MAZUR — SPORTOWIEC JUNIOR ROKU

Z satysfakcją informujemy, że Weronika Mazur (uczennica klasy I D) wygrała na szczeblu powiatowym plebiscyt Sportowiec Roku 🏆 w kategorii Sportowiec Junior Roku – dziewczęta. Tym samym Weronika awansuje, zachowując zdobyte głosy, do wojewódzkiego finału, w którym specjalna kapituła złożona z najważniejszych osób łódzkiego sportu wybierze min. Najpopularniejszego Juniora w województwie łódzkim w 2018 r. Weronika reprezentuje klub „Akademia Karate Kyokushin Radomsko”.
Gratulujemy Weronice i życzymy dalszych sukcesów!
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO