OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Ewelina Łoś, uczennica klasy III E została zakwalifikowana do eliminacji okręgowych XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Praca przygotowawcza, pisana pod opieką p. prof. M. Lempart nosiła tytuł:
Owad jako bohater i symbol w literaturze polskiej.
Ewelina znalazła się wśród 26 licealistów z woj. łódzkiego, którzy wezmą udział w zawodach II stopnia w Łodzi.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO