LEKCJA FIZYKI PO ANGIELSKU

Okazuje się, że nasi uczniowie reprezentują naprawdę wysoki poziom znajomości języka angielskiego. Nasz kolega z klasy II D Aleksy Bałaziński przedstawił na lekcji języka angielskiego iście naukowy wykład dotyczący istotnych zagadnień fizycznych, mających wpływ na rozwój fizyki. Całość wyłożona na nieprzeciętnie wysokim poziomie językowym, wykład poparty wiedzą i zrozumieniem tematu. Takie oto perełki uczą się w naszej szkole, a uczyć je to sama przyjemność!!!
Opracowała: Anna Haddani
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO