OLIMPIADA HISTORYCZNA — SUKCES OLI! ?

Ogromny sukces odniosła Ola Górnik z klasy III C w Olimpiadzie Historycznej.
Po zakończeniu części pisemnej i części ustnej etapu okręgowego zawodów, które odbyły się w Instytucie Historii, Uniwersytetu Łódzkiego została zakwalifikowana przez Komisję Okręgową w Łodzi do etapu centralnego. Jednak o udziale w finale zadecyduje dopiero Komitet Główny Olimpiady ustalając odpowiedni pułap punktów zależny od wyników ogólnopolskich. Ola znalazła się wśród 5 laureatów ? spoza Łodzi.
Trzymajmy za Ole kciuki, żeby została finalistką Olimpiady Historycznej.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO