NOWA RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO II LO

Rada Samorządu Uczniowskiego 2019: (przemawia) Adrianna Nowak (II D) — przewodnicząca,
(dalej od prawej) Szymon Zagaj (II A) — pierwszy zastępca, Aleksandra Szymczak (II F) — drugi zastępca, Sara Wróbel (II D) — sekretarz, Marta Szczygłowska (IID) — skarbnik.
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO