OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Nasz wybitnie uzdolniony językowo uczeń kl. II E Aleksander Szeląg zakwalifikował się do II etapu Olimpiady Języka Niemieckiego (etap okręgowy). Obecnie "walczy" w części pisemnej i przygotowuje się do części ustnej.
Życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach!!
Opracowała: Anna Haddani

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO