GORZKIE DZIEDZICTWO WOLNOŚCI

Na uroczystej akademii z okazji Dnia Patrona Szkoły podsumowano również ogólnoszkolny projekt "Gorzkie dziedzictwo wolności". W ramach tego projektu, w II LO w Radomsku przeprowadzono min. warsztaty z języka francuskiego poświęcone poezji Baczyńskiego, odbył się konkurs plastyczny i historyczny, rozegrano mecz koszykówki oraz oczywiście zorganizowano IX Powiatowy Konkurs Recytatorski im. K. K. Baczyńskiego.

Prezentujemy reportaż z tego projektu…

 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO