KSIĄDZ BP ANDRZEJ PRZYBYLSKI W II LO

We wtorek 29 stycznia naszą szkołę odwiedził biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej ks. Andrzej Przybylski. Spotkanie odbyło się w ramach inicjatywy „Panama z klasą”. W trakcie spotkania młodzież zapoznała się z przesłaniem zakończonych w Panamie ŚDM oraz specjalnym listem od papieża Franciszka skierowanym do młodych, a także mogła zadawać pytania i dzielić się spostrzeżeniami na temat wiary i Kościoła. Ksiądz biskup podzielił się z młodymi także osobistym świadectwem o odkryciu Jezusa w swoim życiu i powołaniu do kapłaństwa. W spotkaniach wziął udział również ks. Mariusz Frukacz, redaktor „Niedzieli”, który zachęcił młodych do współpracy m. in. z „Niedzielą Młodych” i „Niedzielą Częstochowską”.
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO