SUKCES NASZYCH CHEMIKÓW

7 lutego grupa uczniów reprezentowała szkołę w V Konkursie Chemicznym Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej. Joanna Kempa, Dominik Iskrzyński, Szymon Rudawski i Szymon Więcławski zostali zakwalifikowani do II etapu. Konkurs organizowany jest corocznie przez Wydział Chemiczny, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.
Nasi maturzyści mierzyli się zarówno z częścią teoretyczną, jak i doświadczalną. To ich kolejny chemiczny sukces.
Gratulacje !
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO