WYKŁADY NA WYDZIALE FILOZOFICZNO-HISTORYCZNYM UŁ

W poniedziałek dnia 04.02.2019r. uczniowie klas: 2c, 3a oraz 3c odwiedzili Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego, w celu wysłuchania dwóch wykładów prowadzonych przez wykładowców akademickich. Temat pierwszego z nich to "W specposiołku na łasce NKWD. Życie codzienne polskich zesłańców w głębi ZSRR w latach II wojny światowej", opowiadający o tragedii i trudnościach życia w surowym klimacie syberyjskiej zimy kilkuset tysięcy Sybiraków. Wykład ten poprowadził dr Wojciech Marciniak. Ciekawy i klarowny sposób wypowiedzi prowadzącego oraz udostępnione przez niego autentyczne rękopisy zesłańców pomogły nam lepiej zapoznać się z przekazaną przez niego treścią. Podczas drugiego wykładu pt. „Kurs na wolność. Kobiety w walce o Polskę” dr Ewelina Kostrzewska przekazała wiedzę na temat ruchu sufrażystek, emancypacji kobiet i ich walce o równouprawnienie w czasach powstań i odbudowy Polski. Dodatkowo przed wejściem do budynku wydziału mogliśmy obejrzeć wystawę plenerową pt. "Podwójnie Wolne", która swoją treścią nawiązywała do ostatniego z wykładów.
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO