PROJEKT EDUKACYJNY „ZDROWIEjemy!”

ZDROWIEjemy!” to projekt edukacyjny, którego głównym przesłaniem jest edukacja rówieśnicza oraz promocja naszego liceum w środowisku lokalnym. Pomysłodawczynią i głównym realizatorem jest uczennica naszej szkoły Marita Matak (kl III A), która 15 marca będzie reprezentowała nasz rejon na Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK w Łodzi. Realizacja zadania z zakresu edukacji zdrowotnej jest jednym z wymagań przystąpienia do etapu okręgowego. Projekt zakładał przeprowadzenie zajęć dotyczących zdrowego żywienia metodami aktywnymi wśród młodzieży i dzieci na różnych poziomach edukacyjnych. W celu urozmaicenia, zajęcia w klasach wyższych programowo przeprowadzone zostały w języku angielskim. Dla klas biorących udział w zajęciach przewidziano drobne upominki oraz dyplomy uczestnictwa. Jednym z elementów programu opracowanego przez grupę młodzieży naszej szkoły pod kierunkiem koordynatora oświaty zdrowotnej — Małgorzaty Wojteckiej, było również przeprowadzenie warsztatów kulinarnych na temat zdrowego odżywiania, które odbyły się dzisiaj w restauracji „Las”, dzięki uprzejmości właścicieli lokalu oraz firm, które sponsorowały przedsięwzięcie. W warsztatach poprzedzonych spotkaniem z dietetykiem panią Ewelina Szymczak uczestniczyła grupa młodzieży z PSP nr 4 i II LO w Radomsku. Nie zabrakło również zajęć dla rodziców, które odbyły się podczas wywiadówki przed feriami zimowymi w gimnazjum w Gomunicach.
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO