VIII TARGI EDUKACJI I PRACY 2019 W II LO

W tegorocznych Targach edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych wzięło udział ponad 30 uczelni, szkół policealnych i instytucji z Warszawy, Kielc, Krakowa, Łodzi, Płocka, Częstochowy, Wrocławia, Piotrkowa Trybunalskiego i Radomska.

Dzień Targów, 7 marca 2019 roku, rozpoczęliśmy w „Baczyńskim” warsztatami dla młodzieży. Zajęcia tematyczne przygotowali pracownicy: Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej IFE, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi, Społecznej Akademii Nauk, Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku, Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, Studium Techniki Dentystycznej w Płocku, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Akademii Haeringa z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Różnorodna oferta edukacyjna naszych gości przyciągnęła uwagę licznych grup młodzieży ze szkół naszego powiatu. Dotyczyło to również instytucji proponujących pracę zaraz po ukończeniu nauki.

O dużym zapotrzebowaniu na indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi świadczyły kolejki do stoiska Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Imprezę Targową przygotowali nauczyciele: Joanna Kurpienik, Iwona Bałazińska-Mielczarek i Małgorzata Wojtecka. W przedsięwzięcie zaangażowali się również: Anna Smendowska i Paweł Kapica. Kawiarenkę dla naszych gości zorganizowali uczniowie klasy I f, którzy byli także przewodnikami po szkole dla wystawców i zwiedzających Targi. Dokumentację fotograficzną przygotowały uczennice klasy III c, Adrianna Dobrowolska  i Magda Dzierżanowska.

Opracowała. Iwona Bałazińska-Mielczarek

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO