STYPENDIUM MIN. EDUKACJI NARODOWEJ I PREZESA RADY MINISTRÓW

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w środę 13 marca wręczone zostały stypendia Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa Rady Ministrów. Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau w towarzystwie kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego wręczył dyplomy wyróżnionym uczniom z Łodzi i województwa. Stypendia otrzymało 230 uczniów liceów i techników w woj. łódzkim. Wśród wyróżnionych znalazł się również prymus naszego liceum — Dominik Iskrzyński z klasy 3F. Gratulujemy!

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO