OLIMPIADA PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

W piątek 15 marca w Łodzi odbył się etap okręgowy XXVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy IIIA Marita Matak, która w grudniu wywalczyła pierwsze miejsce w etapie rejonowym. Zadaniem uczestników eliminacji wojewódzkich było przygotowanie i  przeprowadzenie akcji promującej zdrowie. Działania te były organizowane w szkołach i w środowiskach lokalnych. Kolejnym elementem był test wiedzy. Po podsumowaniu zdobytych w tych dwóch częściach punktów najlepsza okazała się właśnie Marita zdobywczyni pierwszego miejsca w kategorii szkoły średnie/ponadgimnazjalne, ponadto Marita otrzymała również nagrodę za najlepszą przeprowadzoną akcję prozdrowotną, którą była realizacja projektu edukacyjnego „ZDROWIEjemy”.W tym roku partnerem Olimpiady jest Coca-Cola HBC Polska. Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli: Minister Edukacji Narodowej, Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia oraz Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który dodatkowo ufundował indeks dla laureata kategorii ponadgimnazjalnej. Serdecznie gratulujemy Maricie i życzymy powodzenia w eliminacjach etapu centralnego, który odbędzie się w maju w Łodzi.

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO