II LO ZAPRASZA, ZACHĘCA I OFERUJE...

W ubiegłym tygodniu  odwiedziliśmy Publiczną Szkołę Podstawową nr 6 oraz dwukrotnie Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 w Radomsku. Dzięki uprzejmości dyrekcji i nauczycieli szkół mieliśmy okazję opowiedzieć uczniom o ofercie edukacyjnej naszej szkoły na rok szkolny 2019/2020 i tym samym zachęcić ich do wybrania II LO jako miejsca nauki od września 2019.
Prezentacja szkoły spotkała się z ciepłym przyjęciem i dużym zainteresowaniem uczniów.
Z ramienia grona pedagogicznego naszą szkołę reprezentowały pani Sylwia Wawrzyniak, Panowie Sławomir Lawenda i Sławomir Gajewski.
Dziękujemy za zaproszenia i mamy nadzieję na spotkanie w murach Liceum Baczyńskiego!
Póki co zapraszamy serdecznie na Dzień Otwarty 24 maja !

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO