RADOMSKO ZDAJE ANGIELSKI 2019 — WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU FCE

Próbny test FCE (B2 First) odbył się 16 marca w II LO w Radomsku na inaugurację akcji Radomsko Zdaje Angielski 2019. W teście wzięło udział łącznie 77 kandydatów, młodzieży i osób dorosłych, reprezentujących szkoły i instytucje z całego powiatu radomszczańskiego. 42 osoby – co stanowi 55% uczestników – uzyskały wynik powyżej 60 procent, który byłby równoznaczny z zaliczeniem właściwego egzaminu. Trzy osoby z najwyższym wynikiem to:

— Piotr Szwed (P.P.J.O. ‘HORIZON’ / II LO w Radomsku) - 96%;
— Piotr Bednarski (II LO w Radomsku) - 94%;
— Karolina Cieślak (ZSP Kleszczów) - 93%.

W nagrodę wezmą oni udział w oficjalnej sesji pretestingowej egzaminu B2 First, która odbędzie się 6 kwietnia w autoryzowanym centrum przygotowawczym do egzaminów Cambridge English – P.P.J.O. ‘HORIZON’ (testowana będzie część Writing).
Właściwa sesja egzaminacyjna odbędzie się już po raz szósty w I LO w Radomsku w sobotę 8 czerwca 2019.
Na kolejną sobotę, 15 czerwca 2019 organizatorzy akcji – P.P.J.O. ‘HORIZON’, I LO w Radomsku oraz II LO w Radomsku – planują już po raz drugi sesję egzaminu YLE dla najmłodszych użytkowników języka angielskiego, dzieci w wieku 8-12 lat.
Patronat honorowy nad projektem edukacyjnym Radomsko Zdaje Angielski jak co roku objął Starosta Powiatu Radomszczańskiego, a patronat medialny redakcja Co Nowego i Radomsko Nasze Miasto.
Gratulujemy Organizatorom, uczestnikom, a wśród nich przede wszystkim Piotrom z II LO :) i Karolinie...

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO