OBCHODY DNIA ZIEMI W II LO

W dniu 4 kwietnia klasa II C pod kierunkiem Małgorzaty Wojteckiej i Magdaleny Więcek zorganizowała dla swoich młodszych kolegów i koleżanek zajęcia warsztatowe, promujące dbanie o środowisko i zdrowy styl życia w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi, który przypada 22 kwietnia. Do udziału przystąpiły czteroosobowe zespoły ze wszystkich klas pierwszych oraz klasa II C. Zadaniem uczestników było rozwiązanie przydzielonych zadań, które czekały na zespoły na sześciu stanowiskach tematycznych - transport, woda, szkoła, jedzenie, energia i  ubranie. Uczniowie z zapałem rozwiązywali rozmaite zadania, zdobywając jednocześnie wiedzę o tym, jak unikać negatywnego wpływania na środowisko, gospodarować zasobami wodnymi, jak emisja dwutlenku węgla wpływa na środowisko, o źródłach energii odnawialnej i nieodnawialnej, czy też o używaniu sprzętów elektronicznych w domu i ich wpływie na kondycję naszej planety. Obok łamigłówek nie zabrakło też dobrej zabawy np. rzucanie piłki do kosza, układanie rymowanek, slalom między pachołkami w płetwach i gumowcach. Za każdą konkurencję były przyznawane punkty, których największa ilość wyłoniła zwycięzcę- przedstawicieli klasy IB (biol-chem) w składzie: Oliwia Ciesielska, Martyna Muskała, Amelia Sobala i Dominika Sadowska. Serdecznie gratulujemy wygranej i dziękujemy wszystkim za udział we wspólnej zabawie.
Ponadto uczniowie klas IA, IIA i IIE uczestniczyli w tym dniu w wykładzie na temat niskich emisji przeprowadzonym przez przedstawicieli PGK w Radomsku.

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO