SUKCES JAKUBA!

28 marca w Łodzi odbyła się pierwsza część zawodów centralnych (III stopnia) Olimpiady "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921-1956. Od Traktatu Ryskiego do Żołnierzy Niezłomnych". Polegała ona na napisaniu pracy na jeden z pięciu tematów obejmujących blok zmienny i stały Olimpiady.
Nasz uczeń, Jakub Rochowski z klasy 2 D (klasa matematyczno-fizyczna) osiągnął w tym etapie wysoki wynik, uzyskując tym samym tytuł finalisty Olimpiady i zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii.
Gratulacje!!!
Opracowała M. Więcek

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO