SUKCES EWELINY!

Uczennica klasy 3 E, Ewelina Łoś zdobyła tytuł finalistki XLIX Olimpiady z Języka Polskiego i Literatury, której organizatorem jest Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

W dniach od 3 do 6 kwietnia w Konstancinie Ewelina wzięła udział w III etapie zmagań. Interpretacja porównawcza wiersza Czesława Miłosza „Stół I” oraz Jarosława Marka Rymkiewicza „To jest krzesło” zapewniła  jej tytuł finalistki i 100% z matury z języka polskiego.
Opiekunem merytorycznym Eweliny była pani profesor Marzanna Lempart.

Serdecznie gratulujemy!
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO