OLIMPIADA WIEDZY O RODZINIE

W dniach 10-11 kwietnia uczennice 2 C: Sara Bojarska i Patrycja Maks wzięły udział w uroczystych obchodach finału Olimpiady Wiedzy O Rodzinie na etapie Ogólnopolskim, który odbył się na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dziewczyny zostały zaproszone na galę ze względu na wyróżniający się autorski reportaż na temat „Rozterki współczesnego człowieka: mieć czy być”, którego głównym bohaterem był nasz absolwent Michał Pietruszka. Patrycja i Sara odebrały także statuetkę dla szkoły za rekordową liczbę uczniów, którzy przystąpili do olimpiady. Dziewczyny wzięły udział w wielu atrakcjach jakie przygotowali organizatorzy: odwiedziły najstarszą bibliotekę uniwersytecką (przeglądając kilkuwieczne mapy, na jednej z nich dostrzegły nawet Radomsko!), wzięły udział w debacie na temat programu 500+ oraz zwiedziły Olsztyn poczynając od Starówki kończąc na pięknych jeziorach. To była wspaniała wycieczka! Opiekę nad konkursem sprawowała Małgorzata Wojtecka i Halina Szczekocka

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO