Bezpieczna Szkoła

Szanowni Państwo !

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego Radomsku  informuje, że w szkole funkcjonują procedury bezpieczeństwa oraz zachowania w sytuacji nadzwyczajnej.

Na stronie internetowej szkoły www.lo2.radomsko.pl zamieszczony został również dokument pn. „ Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który został przygotowany dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców. Stanowi on kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz  ze, wskazaniem  obowiązujących przepisów i odpowiedzialności.

Ponadto w szkole funkcjonują  „Niebieskie skrzynki” (naprzeciwko sekretariatu), gdzie  mogą Państwo anonimowo przekazywać wszelkie informacje i niepokojące Was sygnały zagrażające  bezpieczeństwu młodzieży.

Przedstawiamy również  wykaz numerów telefonów oraz osób i instytucji do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wychowawczej.

 

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO