EGZAMIN Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DELF

Tradycyjnie już w czerwcu młodzież z Liceum Baczyńskiego przystąpiła do egzaminu z języka francuskiego DELF. W ostatnią sobotę grupa 32 uczniów uczestniczyła w letniej sesji na poziomie A1 i A2 w akredytowanym centrum egzaminacyjnym w Zabrzu. Przypominamy, że nasza szkoła jest jedyną w powiecie, która przygotowuję do tego typu prestiżowych dyplomów. Teraz czekamy na wyniki.

 
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO