WYNIKI EGZAMINU MIĘDZYNARODOWEGO (DELF) Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Sesja letnia w celu uzyskania międzynarodowego dyplomu z języka francuskiego DELF (Diplôme d'études en langue française), która miała miejsce w akredytowanym ośrodku w Zabrzu, zakończyła się ogromnym sukcesem. Grupa 32 uczniów (z klasy drugiej oraz tegoroczni maturzyści) przystąpiła do egzaminu na poziomie A1 i A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  Gratulujmy życząc dalszych sukcesów i motywacji w uczeniu się pięknego języka Molière’a. Pragniemy podkreślić, że Liceum Baczyńskiego jest jedyną szkołą w powiecie, która  przygotowuje do DELF-u.
(Więcej o egzaminie w zakładce DELF).
Opracowała: Anna Smendowska

 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO