WYNIKI MATURY 2019

W tym roku tzw. zdawalność wyniosła u nas 95,03% (drugi wynik w mieście). Tym, którym nie powiodło się w pierwszym terminie życzymy więcej szczęścia i opanowania na poprawce!!!
Wyniki tegorocznej matury ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną jednoznacznie świadczą, że nasza szkoła uzyskała z WIĘKSZOŚCI przedmiotów lepsze  wyniki od średnich w powiecie, w okręgu łódzkim i średnich krajowych (patrz diagram poniżej). Diagram przedstawia wyniki egzaminów pisemnych absolwentów II LO z przedmiotów obowiązkowych i z przedmiotów dodatkowych na tle średnich powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
44 prac ocenionych zostało na 100% (28 prac z j. angielskiego na PP, 1 z j. angielskiego na PR, 1 z j. polskiego na PP, 1 z j. polskiego na PR, 13 prac z matematyki na PP).
Gratulujemy Naszym Absolwentom i życzymy Wam dostania się na wymarzone uczelnie.
PS
Pamiętajcie Absolwenci pochwalić się swoim wychowawcom na jakiej uczelni lub w jakiej szkole będziecie kontynuować naukę…

 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO