ZAPRASZAMY DO KLAS A, C, E W II LO

Serdecznie zapraszamy absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów do klas humanistycznych językowych w II LO. Są jeszcze wolne miejsca! O szczegółach dowiesz się w sekretariacie szkoły.

PS

Jednocześnie przypominamy osobom już zakwalifikowanym do przyjęcia do klasy pierwszej o niezwłocznym dostarczeniu:
— oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum;
— oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
— 2 podpisanych zdjęć,
tym samym o potwierdzeniu woli nauki zgodnie z REGULAMINEM PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ.
Zrób to już w poniedziałek 22 lipca w godzinach 7:00-15:00, a najpóźniej do 24 lipca do godziny 12:00.
Dokumenty zebrane w tzw. „koszulkach” przynosicie do naszej szkoły — do sekretariatu.
Czekamy i do zobaczenia!
 
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO