SPOTKANIE Z NASZYM ABSOLWENTEM - PRZYSZŁYM LEKARZEM

19 września w ramach godziny wychowawczej uczniowie klas IIF i IIIB spotkali się z absolwentem naszej szkoły, a obecnie studentem III roku medycyny na ŚUM w Katowicach - Michałem Kisiołkiem . Michał w bardzo ciekawy, a jednocześnie niezwykle przystępny sposób przybliżył swoją drogę na wymarzony kierunek, opisał specyfikę studiów medycznych. Podkreślił, że nauka na uczelni wyższej znacząco różni się od tej licealnej i wymaga bardzo dobrego planowania swojej pracy oraz dodatkowych aktywności. Dlatego też trzeba znać swoje mocne i słabe strony. Studia to także wyjątkowy czas, który powinniśmy poświecić na swój rozwój. Przez te kilka lat mamy bowiem możliwość zdobycia umiejętności niezbędnych do przyszłej pracy. Jednak istotna jest nie tylko nauka. Studenci prowadzą aktywne życie towarzyskie, często korzystają z wyjazdów w ramach stypendium lub wymiany naukowej. Kariera medyczna wymaga nie tylko wiedzy, ale również wysokich umiejętności interpersonalnych.
Michał, bardzo dziękujemy za poświęcony czas i sporą dawkę motywacji. Trzymamy kciuki za kolejne wyzwania!!!
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO