KOLEJNY "ABSOLVENT DAY"

Po ośmiu latach od ukończenia liceum (profil mat-fiz) odwiedził nas Krystian Banet. Krystian spotkał się z uczniami klas IEg, IDg i IAg w ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości i godziny wychowawczej. Opowiadał o planowaniu własnej kariery zawodowej i jak ważna jest praca, którą się naprawdę lubi. Przybliżył tematykę zrównoważonej mobilności, przedstawiając wyzwania, jakie stoją przed współczesną urbanistyką. Krystian na co dzień jest wykładowcą na Politechnice Krakowskiej, przygotowuje doktorat w dziedzinie inżynierii lądowej i transportu z elementami inżynierii danych, a poza tym pracuje w krakowskim Zarządzie Transportu Publicznego. W wolnych chwilach projektuje grafikę użytkową i podróżuje, do czego zachęcał również naszych uczniów. To było bardzo sentymentalne i inspirujące spotkanie po latach.
Dziękujemy Krystian i życzymy owocnej kariery.
PS. Zapraszamy naszych absolwentów do udziału w spotkaniach. Kontakt z koordynatorem Sylwia Wawrzyniak
 
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO