ADAMED ROADSHOW W II LO

KOLEJNY "ABSOLVENT DAY"
We wtorekj w naszym liceum absolwent Marcin Kępa organizował zajęcia w ramach programu Adamed Roadshow, gdzie opowiedział o swoich doświadczeniach z innowacyjnym obozem naukowym organizowanym przez fundację Adamed SmartUp. Poza prezentacją obozu Marcin opowiedział o najnowszych publikacjach naukowych, o tym jak je czytać i dlaczego warto to robić. Wspomniał także o innych inicjatywach naukowych, które mogą pomóc młodym ludziom zainteresowanych nauką w rozwijaniu swoich pasji. Marcin gościł na lekcji godziny wychowawczej w 1Dg, na lekcjach fizyki w 2D i 2B.
Linki do programów, o których opowiadał Marcin:
* AdamedSmartup: https://adamedsmartup.pl
* Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci: https://fundusz.org/
* Wakacyjne Warsztaty Wielodyscyplinarne: https://warsztatywww.pl/
* Konkurs E(x)plory: www.expory.pl
* myOxperience: http://www.myoxperience.pl (strona wygląda jakby nie działała, ale znajdziecie też co nieco na FB)
* Droga na Harvard: http://droganaharvard.pl/
Oraz do opisywanych publikacji:
* "An elegant mind: Learning and memory in Caenorhabditis elegans" – http://learnmem.cshlp.org/content/17/4/191.full.pdf
* "Micrometer-sized molecular robot changes its shape in response to signal molecules" – https://www.researchgate.net/…/Micrometer-sized-molecular-r…
 
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO