TYM RAZEM O AVIATION MANAGEMENT

KOLEJNY "ABSOLVENT DAY"
9 października zawitała w progi II LO kolejna nasza absolwentka Alicja Kołodziejczyk studentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie kierunku Aviation Management. Podczas spotkań z klasami II A, II B i II E Alicja opowiadała o uczelni, kierunku studiów, zaletach studiowania w języku angielskim, praktykach na lotnisku. Bardzo ciekawie mówiła również o rozwoju branży lotniczej, zaletach pracy w lotnictwie i o podróżach. Ale najistotniejsze dla uczniów było, żeby przy wyborze kierunku kierować się zainteresowaniami i realizować marzenia. Dziękujemy za spotkania, życząc wielu sukcesów.
 
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO