DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W II LO

Dnia 11 października br. społeczność II LO obchodziła Dzień Edukacji Narodowej. Klasy 1Ag i 1Cg pod opieką wychowawców zorganizowały uroczystą akademię by przekazać wszystkim nauczycielom i wychowawcom podziękowania za niezwykle ważną pracę bycia przewodnikami kształtującymi młode umysły i za inspirację w rozwijaniu pasji i talentów.
Podczas uroczystości wręczono nagrody, jakie dyrektor szkoły przyznał wyróżniającym się pedagogom. W tym roku Nagrodę Dyrektora II LO otrzymały panie prof.: Iwona Bałazińska-Mielczarek, Anna Haddani, Natalia Król, Mariola Latała, Agnieszka Łęgowik, Mariola Rudecka, Anna Smendowska, Urszula Sokolińska, Małgorzata Wojtecka i Sylwia Wawrzyniak.
Natomiast podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej Nagrodę Starosty otrzymało dwoje naszych nauczycieli: pani prof. Renata Langier i pan prof. Sławomir Gajewski.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 
 
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO